Erhverv

Hvad er miljøscreening?

Miljøscreening er processen med at identificere og vurdere miljøfarer med henblik på at beskytte mennesker og miljø. Den anvendes til at identificere potentielle trusler mod menneskers sundhed og miljøet samt til at vurdere de risici, der er forbundet med eksisterende eller foreslåede aktiviteter. Miljøscreening kan foretages i forskellige faser af et projekt, fra den indledende vurdering af stedet til den endelige lukning. I denne artikel vil vi nævne mere om miljøscreening er, hvornår den anvendes, og hvordan den udføres.

Hvornår anvendes miljøscreening?

Miljøscreening anvendes i de tidlige faser af et projekt for at identificere potentielle miljøfarer. Den bruges også til at vurdere de risici, der er forbundet med eksisterende eller foreslåede aktiviteter. Screening kan udføres i forskellige faser af et projekt, fra den indledende vurdering af stedet til den endelige lukning.

Hvordan udføres miljøscreening?

Der findes forskellige metoder til miljøscreening som skrivebordsundersøgelser, feltundersøgelser og laboratorieanalyser. Det omfatter gennemgang af eksisterende data og oplysninger, f.eks. miljørapporter med henblik på at identificere potentielle farer. Feltundersøgelser omfatter besøg på stedet for at indsamle data om miljøforholdene. Laboratorieanalyser anvendes til at vurdere de risici, der er forbundet med de foreslåede aktiviteter.

Hvem udfører disse screeninger? Miljøscreening udføres normalt af miljøkonsulenter. De bruger deres ekspertise og erfaring til at identificere potentielle miljøfarer og vurdere de risici, der er forbundet med de foreslåede aktiviteter.

Hvad er fordelene ved miljøscreening?

Miljøscreening kan bidrage til at at beskytte mennesker og miljø mod potentielle farer. Den kan også hjælpe med at identificere eventuelle risici i forbindelse med eksisterende eller foreslåede aktiviteter. Screening kan bidrage til at undgå eller afbøde miljøpåvirkninger og kan spare tid og penge ved at undgå dyre forsinkelser eller omkonstruktioner.

Er miljøscreening et lovkrav i Danmark?

Nej, miljøscreening er ikke et lovkrav i Danmark. Det anbefales dog af Miljøstyrelsen for alle nye projekter. Miljøstyrelsen giver vejledning om, hvordan man udfører miljøscreening. Læs mere om Miljøscreening.

Hvad er de forskellige typer af miljøfarer?

Der findes forskellige typer af miljøfarer, f.eks. fysiske, kemiske, biologiske og radiologiske farer.

Fysiske farer: Fysiske farer omfatter støj, vibrationer og lys.

Kemiske farer: Kemiske farer omfatter luftforurening, vandforurening og jordforurening.

Biologisk farer: Biologiske farer omfatter patogener og toksiner.

Radiologiske farer: Radiologiske farer omfatter ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling.

Miljøscreening ved nybyggeri

Hvis du planlægger at opføre en ny bygning, bør du foretage en miljøscreening, inden selve bygningen begynder. Det vil hjælpe med at identificere eventuelle potentielle miljøfarer og vurdere de risici, der er forbundet med de foreslåede aktiviteter. Miljøstyrelsen giver vejledning om, hvordan man gennemfører miljøscreening for nye bygninger.

Det skal du også være opmærksom på ved byggeri

Når du foretager miljøscreening, skal du også holde øje med andre potentielle farer, f.eks. asbest, bly og farligt affald. Disse materialer kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Asbest er et materiale, der var almindeligt anvendt i byggeriet indtil begyndelsen af 1990’erne. Det kan findes i isolering, gulvfliser og rørforskyder. Asbestfibre kan forårsage alvorlige helbredsproblemer, hvis de indåndes, f.eks. lungekræft og mesotheliom.

Så der er rigtig mange ting, man skal tage hensyn til, især når man vælger at bygge på en grund.