Økonomi

Hvad er dagpenge og hvordan kan man få det? 

Hvad er dagpenge og hvordan kan man få det? 

Dagpenge er din indkomst sikring, hvis du står uden job eller du efter uddannelse står uden et job. Dagpenge er en overførselsindkomst, som man kan få, men man går ledig. Her er der dog nogle kriterier, for at man kan få udbetalt dagpenge, den ene er at man har været medlem af en a-kasse i 12 måneder op til at man har brug for at modtage dagpenge og den anden er at man er fyldt 18 år. Det er vigtigt at understrege, at man godt kan skifte a-kasse undervejs og ikke mister sin anciennitet, som man har optjent over de seneste 12 måneder, da denne anciennitet blot bliver rykket med over til den anden a-kasse, som man vælger at skifte det. Man kan kun få dagpenge, hvis man ikke har et arbejde, har man deltidsarbejde, kan man faktisk godt få supplerende dagpenge, så længe man ikke har mere end 30 timers arbejde om ugen i gennemsnit. Det kræver samtidig at man overholder de aftaler der ligger i at være medlem ved sin a-kasse. De fleste kræver at du blot søger 2 jobs om ugen mens du modtager dagpenge. Der er dog nogle som kræver en mere aktiv indsats, her er der nogle a-kasser, som kræver at man søger 5 jobs om ugen og her er udfordringen så, at man kan per automatik, vil komme til at søge nogle jobs uden for ens kompetenceområde, hvilket ikke er så sikkert i henhold til at få et job. Samtidig kan man ende med at søge jobs, som er langt fra ens bopæl og der kan derfor være svært at komme frem og tilbage, hvilket ikke er så hensigtsmæssigt.  
 
Det er forholdsvist nemt at blive medlem af en a-kasse, da der i Danmark er et kæmpe udvalg af a-kasser og de er i direkte konkurrence med hinanden derfor er der blot nogle parametre, som kan sammenlignes på. Et er prisen, som det koster at være medlem af en a-kasse, som kan variere meget. To er deres kompetenceområde, hvor mange er specialiseret inden for en bestem del af arbejdsmarkedet. Tre er kursus tilbud og nogle der er relevante for en for at man kan stå stærkere i sin jobsøgning.