ErhvervØkonomi

Omdannelse af IVS til ApS

Folketinget har vedtaget, at iværksætteselskabet – også kendt som IVS – skal afskaffes. Det betyder, at nuværende iværksætterselskaber skal lade sig omdanne til anpartsselskaber, hvis driften skal fortsætte fremadrettet. Hvis et selskab skal have en omdannelse af IVS til ApS er der en række krav.

Krav til omdannelse

40.000 kr. i selskabskapital

For at omdanne et IVS til ApS kræver det, at du, som ejer, kan stille med mindst 40.000 kr. i kapital. Dette kan enten være i form af kontanter, værdier eller en kombination heraf. Såfremt kapitalen udgøres af værdier, dvs. apportindskud, skal en revisor vurdere værdien af aktiverne. Dertil skal en statsautoriseret revisor godkende selskabskapitalen, således selskabskapitalen på minimum 40.000 kr. bliver bekræftet. Dette er nødvendigt, når et iværksætterselskab skal ændres til et anpartsselskab.

Vedtægtsændringer

Du skal samtidig foretage ændringer af selskabets vedtægter, således de stemmer overens med kravene til anpartsselskaber. Dette kan gøres ved at søge hjælp fra en advokat, som kan varetage omregistreringen og dertilhørende vedtægtsændringer.

Generalforsamling

Omdannelse af iværksætterselskaber skal besluttes på en generalforsamling, da det er en stor beslutning for ethvert selskab. Dertil skal der laves et beslutningsreferat, der dokumenterer, at beslutningen er blevet truffet. Dette kan en advokat rådgive dig om, således du får gennemført beslutningen korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen inden for området.

Hvorfor skal IVS omdannes?

Iværksætterselskabet skal omdannes som følge af den nye lovgivning, da det er blevet besluttet, at selskabsformen, kendt som iværksætterselskab, skal afskaffes. Tidligere har det været en særdeles populær selskabsform, da det kun krævede 1 kr. i selskabskapital. Dette gør det til en meget billig måde at oprette et selskab på.

Da selskabsformen bliver endeligt afskaffet i 2021, er det derfor nødvendigt om skifte sit IVS til et ApS ved hjælp af en omdannelse. Dette kræver hjælp fra en revisor og evt. en advokat.

Så snart iværksætterselskabet er omdannet til et anpartsselskab, kan driften fortsætte upåvirket. Det anbefales at få omdannet det straks, således du ikke glemmer at overholde tidsfristen, hvilket kan resultere i, at iværksætterselskabet bliver sendt til tvangsopløsning og dermed lukket ned.

Fordele ved at omdanne til et ApS

Der er dog flere fordele ved at omdanne dit IVS til et ApS. Som følge af at selskabskapitalen minimum er på 40.000 kr., giver dette en vis økonomisk sikkerhed for investorer og kreditforeninger. Derfor vil du sandsynligvis opleve, at det er langt nemmere at optage lån og tiltrække investorer.

Derudover er anpartsselskaber mere velanset i erhvervslivet end iværksætterselskaber som følge af den højere selskabskapital. Dette vidner om, at selskabets ejere i højere grad tror på selskabet, da de har kastet mange penge ind i det. Derudover vil leverandører i højere grad være villig til at indgå samarbejder, da de – ligesom investorer og kreditforeninger – har en højere økonomisk sikkerhed.

Såfremt dit selskab skulle gå konkurs, vil der stadig være penge i selskabet, som kreditorer kan komme efter. Dermed er deres økonomiske sikkerhed højere end ved at indgå samarbejde med et iværksætterselskab, hvor selskabskapitalen kan udgøres af kun én enkelt krone.

Gode råd

Det anbefales at søge professionel hjælp hos en advokat, som kan bistå med selskabsændringerne. Dermed er du sikker på, at dit selskab omdannes juridisk korrekt, så du undgår problemer senere hen i selskabets levetid. Såfremt selskabet ikke omdannes korrekt inden fristens udløb i 2021, så kan du risikere, at selskabet bliver sendt til tvangsopløsning.

Læs mere om selskabsomdannelse her.