Erhverv

Hvordan skriver man en god prompt?

Hvad er en prompt?

En prompt er en tekst, der gives som input til et AI system (Som ChatGPT), med det formål at styre eller igangsætte systemets svar eller handling. At skrive gode prompts er afgørende for at få brugbare og relevante svar fra AI. Dette går også under betegnelsen Prompt Engineering. En gennemtænkt prompt fører til bedre resultater.

For at få de svar du ønsker, er det vigtigt at du hjælper eksempelvis ChatGPT i den rigtige retning. Prompten fungerer grundlæggende som instruktioner til AI’en om, hvad den skal gøre og hvilken form for svar den skal producere. Jo mere gennemtænkt og velformuleret en prompt er, desto større er sandsynligheden for at AI systemet kan give et relevant og anvendeligt svar.

Struktur og længde

Prompten bør holdes kort, præcis og letforståelig. Den optimale længde afhænger af opgavens kompleksitet, men husk på at du risikerer at udvande hvad der er vigtigt, hvis du tilføjer uvigtige detaljer.

En prompts effektivitet afhænger meget af dens struktur og længde. En god prompt er koncis og velstruktureret, den indeholder kun det allermest nødvendige for at guide AI’en. Længere prompts har en tendens til at blive uklare og give for meget – og nogle gange modstridende – information til AI’en. Derfor er korte og præcise prompts ofte at foretrække, især til simple opgaver.

Sprog og formulering

Sproget bør være klart og entydigt og undgå idiomatiske vendinger eller indforstået jargon, medmindre AI’en specifikt er trænet hertil. Hold dig til almindelige og letforståelige ord og vendinger.

Valget af ord og formuleringen af prompten har stor betydning for, hvor godt AI’en kan forstå og besvare den. AI systemer forstår direkte og almindeligt sprog bedst. Derfor er det vigtigt at holde en neutral og ikke-idiomatisk tone, medmindre AI’en udtrykkeligt er designet til at forstå talesprog eller slang. Undgå også meget tekniske termer og jargon, hvis ikke de er relevante. Jo mere ligetil og almen sprogbrug prompten er formuleret i, desto større er chancen for at AI’en kan give en brugbar respons.

Specifikke detaljer

Giv altid relevante detaljer og kontekst i forhold til opgaven. Jo mere specifik promptet er, jo større er chancen for at få et brugbart svar. Referer eventuelt til tidligere viden AI’en har fået, eller giv eksempler.

Specifikke detaljer er utrolig vigtige for at guide AI’en. Uden tilstrækkelig kontekst vil AI’en have svært ved at give et fyldestgørende svar eller løse opgaven korrekt. Relevante baggrundsdetaljer, konkrete eksempler, eller referencer til tidligere viden gør det meget lettere for AI’en at forstå præcis hvad den skal gøre og hvilken form for svar der forventes. Jo mere detaljeret vejledning AI’en får gennem en specifik prompt med gode detaljer, desto mere præcist kan den besvare eller udføre opgaven.

Afslutning

At formulere gode prompts kræver omhu, men belønningen er bedre og mere relevante svar fra AI-systemer. Hold dig til en kort og klar formulering, giv de nødvendige detaljer og undgå tvetydige vendinger. På den måde får du mest muligt ud af din AI.

Og prompting er ikke kun til ChatGPT, at kunne prompte kan bruges på alle de mange forskellige generative AI værktøjer som Bard, Midjourney, Claude mv.

Det er vigtigt at bruge tid på at designe gode prompts, hvis man vil have optimal nytte af AI. Selvom det kræver ekstra indsats, vil det betale sig i form af langt mere relevante og brugbare svar fra AI-systemet. Ved at holde prompten klar, koncis og detaljeret guider man AI’en effektivt til netop det svar eller den funktion, man ønsker. God prompt design er nøglen til at udnytte potentialet i AI fuldt ud, og få mest værdi ud af sine AI-løsninger.

Hvis du vil blive endnu klogere på at prompte, så vi jeg anbefale, at du læser denne guide 👈