A-Kasse, jeg kan det pjat!

En a-kasse eller en arbejdsløshedskasse som det også kaldes, er en organisation, der giver mennesker en form for forsikring mod arbejdsløshed. Der er altså rigtig mange lønmodtagere og ledige i Danmark, der er medlem af en a-kasse, da det er en form for sikkerhedsnet. Der findes mange forskellige a-kasser her i landet, og de er som regel tilknyttet en fagforening.

Disse arbejdsløshedskasser er med til at administrere de love og regler, der findes omkring arbejde og arbejdsløshed. A-kasserne er de organisationer der sørger for, at du kan få dagpenge eller feriedagpenge, at du kan få orlovsydelser. Det er også dem der gør, at du kan få efterløn, det er dog en ydelse der er ved at blive skrottet, da man fra år 2012 har kunnet få sine efterlønspenge udbetalt.

Derudover er a-kasserne også med til at sikre, at du får en række vejledningssamtaler, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs. Det sker uheldigvis for nogle, at de går hen og bliver arbejdsløse, og her er det en rigtig stor hjælp, at man kan få nogle gode råd og noget kvalificeret vejledning, og også her er a-kasserne til hjælp. Desuden tilbyder a-kasserne også kurser, og rådgivning. Ydermere indberetter de også til de forskellige jobcentre, og de er med til at styrke indsatsen for at få de ledige danskere i job.

Sådan fungerer en a-kasse

En a-kasse er finansieret ved, at medlemmerne betaler en kontingent. De betaler altså en beløb om måneden for at have dette sikkerhedsnet. Her udgør dagpenge og lignende ca. 25% af medlemmernes kontingent. Kontingent er forskellig fra organisation til organisation. Derudover bliver det finansieret ved at lønmodtagerne indbetaler det man kalder arbejdsmarkedsbidrag, dette er obligatorisk og udgør 8% af lønnen. Det er et bidrag alle lønmodtagere betaler.

Kigger man på a-kasserne, så er det ikke meningen, at de skal tjene penge. Det er derimod organisationer der er dannet, fordi arbejdere er gået sammen om at sikre hinanden mod arbejdsløshed. Driften af a-kasserne betales også ved hjælp af medlemmernes kontingent.

Det krav der er til en a-kasse er, at den skal være statsanerkendt samt opfylde en række krav omkring vedtægter. Det er kravende for, at en a-kasse kan udbetale dagpenge og lignende. I Danmark har vi cirka 30 arbejdsløshedskasser som er statsanerkendte.